Selecția tematică

Limba engleză diverse

Daniela Aftenev

Limba engleză

I am , You were

Nederiță Liliana & Daniel Darius Sadovei

Clasa II

Această lecție a fost creată în cadrul proiectului educatieonline.md pentru asigurarea continuității procesului educațional la distanță. Lecțiile din cadrul proiectului servesc drept auxiliar didactic pentru elevi și profesori. Proiectul este implementat de către Primăria mun. Chișinău în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a Republicii Moldova

Română

https://www.purposegames.com/game/daily-routines-quiz
https://www.storyjumper.com/book/read/49653346/My-favourite-season
https://learningapps.org/6085953