Profesori implicați

Negrei Viorica
Instituţia de învăţământ:
- Direcția Generală, Educație, Tineret şi Sport a Consiliului municipal Chişinău; - Instituția Publică Liceul Teoretic "Vasile Vasilache", mun. Chişinău
Disciplina predată:
Istoria românilor şi universală
Grad didactic:
Superior
Formator/expert naţional:
- Formator central privind aplicarea Standardelor de competența profesională ale cadrelor didactice din învățământul general; - Formator central în monitorizarea şi managementul implementării Curriculumului şcolar Istoria; - Formator național pentru aria curriculară Istoria şi ştiințe socioumanistice în cadrul proiectului educațional "Educația de calitate în mediul rural din Republica Moldova"; - Formator național în cadrul proiectului "Implementarea curriculumului şcolar în contextul reformei învățământului"; - Membru al grupului de experți al Ministerului Educației în cadrul subprogramului "Educația în Republica Moldova - competențe pentru prezent şi viitor"; - Membru al grupului de experți pentru disciplina Educația civică pe lângă Consiliul Național pentru Curriculum; - Membru al grupului de experți al Ministerului Educației pentru elaborarea Standardelor de eficiență a învațării Istoriei românilor şi universală; - Membru al Comisiei de Acreditare a instituțiilor de învățământ preuniversitar a Ministerului Educației şi Tineretului; - Membru al grupului de lucru al Ministerului Educației pentru elaborarea programei de examen de absolvire a şcolii medii de cultură generală, gimnaziu şi bacalaureat.
Autor de manuale şi materiale didactice:
- Autor şi coautor a peste 30 de articole şi materiale didactice (manuale, caiete, ghiduri metodologice) cu tematică istorică şi metodică; - Coautor al manualului Educația civică, clasa a IX-a
Înapoi la listă