Limba și literatura română

Atelier de lectură. Legenda lui Moș Crăciun

Panainte Inga

Clasa III

Coloana Sonoră: ”Polii Anna” - autor Eugen Doga

Educatieonline.md este o bibliotecă digitală care conține aproximativ 3.500 de lecții video pentru elevii claselor I-XII, la toate disciplinele, inclusiv profil real / profil umanistic (pentru nivelul de învățământ general), în limbile română și rusă, pentru anul de studii 2020-2021. Scopul proiectului este de a asigura accesul liber și neîngrădit la lecții produse video de cei mai buni profesori din țară, create pentru toți elevii după un standard înalt al calității.
La data de 22 mai 2020, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova și Primăria municipiului Chișinău au semnat un memorandum de cooperare în scopul diversificării și îmbunătățirii conținuturilor curriculare online precum și creării unui instrument didactic digital, care facilitează accesul la procesul educațional, în temeiul prevederilor articolului 128, alineatul (6) al Codului educației nr. 152/2014. Partenerii de implementare a proiectului în etapa a doua: Direcția generală educație, tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău, Centrul de Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație, Clasa viitorului - Centrul Național de Inovații Digitale în Domeniul Educației, TEKWIL - Centrul de excelență în Domeniul TIC , Universitatea Tehnică a Moldovei și Academia de Inovare și Schimbare prin Educație.

Română

Panainte Inga
Panainte Inga