Limba franceză

Le passé composé avec le verbe ,,être’’

Svetlana Amoașii

Clasa V

Această lecție a fost creată în cadrul proiectului educatieonline.md pentru asigurarea continuității procesului educațional la distanță. Lecțiile din cadrul proiectului servesc drept auxiliar didactic pentru elevi și profesori. Proiectul este implementat de către Primăria mun. Chișinău în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a Republicii Moldova

Pentru toti

Țurcan Tatiana
Galbură Ludmila
Evocare
Deschideți linkul
Realizarea sensului
Deschideți linkul
Deschideți linkul
Reflecția
Deschideți linkul