Matematică

Figuri geometrice semidreapta, segmentul. Lungimea segmentului. Segmente congruente. Mijlocul segmentului

Bas Liudmila

Clasa VI

Această lecție a fost creată în cadrul proiectului educatieonline.md pentru asigurarea continuității procesului educațional la distanță. Lecțiile din cadrul proiectului servesc drept auxiliar didactic pentru elevi și profesori. Proiectul este implementat de către Primăria mun. Chișinău în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a Republicii Moldova

Română

Baş Liudmila
Cojocari Ludmila
Evocare
Deschideți linkul
Realizarea sensului
Deschideți linkul
Reflecția
Deschideți linkul
Sarcini practice
Text lacunar
Completează spaţiile libere pentru a obţine enunţuri adevărate
Olga Matievici 
Potrivește perechi
Selectează imaginea potrivită descrierii
Olga Matievici 
Adevărat Fals
Stabileşte valoarea de adevăr a următoarelor enunţuri
Olga Matievici