Despre proiect

 În luna ianuarie, 2022, Biblioteca digitală conține 7674 de lecții video: 4512 în limba română și 3162 lecții în limba rusă la disciplinele de bază, pentru clasele 1-12. Elevii pot viziona lecțiile de acasă, împreună cu familia, accesând link-ul www.educatieonline.md, fără a fi necesar să se logheze sau să-și creeze un cont. Lecțiile video sunt însoțite de activități interactive sub forma unor jocuri virtuale. Elevii pot exersa temele studiate independent, de acasă, pentru că exercițiile oferă feedback instantaneu, cu indicarea răspusnurilor corecte și greșite, și certificate digitale pe numele elevilor cu scorul obținut la final. Elevii care nu au acces la internet, pot accesa lecțiile de la TV, din grila disponibilă prin Rețeaua națională Radiocom. Adițional la lecțiile în baza curricumului școlar, pe site au fost plasate multe alte materiale suplimentare în categorii cum ar fi „Siguranța online”, „Sfatul logopedului”, „Sfatul psihologului”, „Securitatea personală” și „Educație parentală”.

 

 Cadrele didactice pot expedia link-urile lecțiilor ca suport pentru tema pentru acasă, recapitulare, pregătirea pentru teste, examene și evaluări, fortficarea cunoștințelor acumulate. Linkurile pot fi plasate în grupurile create pentru elevi și părinți pe orice rețea de socializare sau telefonie mobilă: Google Classroom, Viber, Messenger, Telegram, etc. Pentru a veni în ajutor cadrelor didactice tinere și cadrelor didactice care nu au mai lucrat cu biblioteci virtuale, a fost elaborat Ghidul de utilizare a Bibliotecii virtuale „Educație online”, care poate fi descărcat de pe pagina de Facebook a proiectului: (2) Educație Online – Posts | Facebook. Pentru a oferi suport cadrelor didactice interesate să integreze eficient resursele bibliotecii în procesul de predare la distanță, a fost elaborat Programul asincron de instruire „Didactica utilizării Bibliotecii digitale”: Programul de instruire „Didactica utilizării Bibliotecii digitale” (Runda 2) | DGETS (chisinauedu.md).

 

 În perioada 1 octombrie – 30 decembrie 2021 au fost instruiți 300 de formatori locali din municipiul Chișinău și din raioanele țării în baza cursului „Didactica utilizării Bibliotecii digitale”, care au organizat sesiuni de instruire în cascadă în colaborare cu OLSDÎ-urile locale, la care au participat peste 3500 de profesori din Republica Moldova. Astfel, biblioteca digitală are o acoperire națională.

 

 În luna octombrie 2021 a fost lansată cea de-a treia rundă a Proiectului „Educație online fără hotare” la care s-au înregistrat peste 2000 de instituții din Republica Moldova și România care vor colabora virtual până la finele anului școlar (mai 2022) în baza resurselor digitale oferite de bibliotecă.

 

  În luna ianuarie 2021 a fost lansată ce de-a treia etapă a proiectului finanțată de Primăria Municipiului Chișinău. Adițional la lecțiile video, site-ul www.educatieonline.md a fost îmbogățit cu suporturi PPT și activități interactive create prin intermediul unei aplicații adiționale integrate în bibliotecă. Astfel, cadrele didactice care accesează biblioteca digitală pot utiliza zece tipuri de exerciții inteactive pentru evocare, realizarea sensului și reflecție, exersare pentru teste și examene, lucru adăugător, tema pentru acasă, șmd. Biblioteca s-a îmbogățit cu materiale video suplimentare la categoriile „Siguranța online”, „Sfatul logopedului”, „Sfatul psihologului”, „Educație parentală”, „Securitatea personală” și „Pregătirea pentru examene”. De asemenea, sub umbrela proiectului au fost lansate Parteneriatele transnaționale „Educație online fără hotare” la care au participat peste 3000 de instituții din Republica Moldova, România și diasporă.  

 

  În perioada septembrie-octombrie 2021, în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării și OLSDÎ-urile din teritoriu, au fost instruiți 300 de formatori locali din toate raioanele țării în baza Cursului „Didactica utilizării Bibliotecii digitale www.educatieonline.md ”. În luna noiembrie formatorii locali au organizat sesiuni de diseminare în cascadă la care au participat peste 3600 de cadre didactice din învățământul general din țară. Astfel, toate instituțiile educaționale preuniversitare au fost informate și ghidate cu privire la diverse modalități creative de a integra eficient resursele bibliotecii digitale în procesul de predare-învățare-evaluare. 

 

MECC
Primaria Chisinau
Soros Moldova
UTM
EduTolk
Crunchyroll
ATIC
AISE
Soros Moldova
Clasa ViITorul
Agentie Nationala Pentru Curriculum si Evaluare
Racketa Production
LA STRADA Moldova


La data de 22 mai Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova și Primăria municipiului Chișinău au semnat un memorandum de cooperare în scopul diversificării și îmbunătățirii conținuturilor curriculare online precum și creării unui instrument didactic digital, care facilitează accesul la procesul educațional, în temeiul prevederilor articolului 128, alineatul (6) al Codului educației nr. 152/2014. Astfel, au fost stabilite relații de parteneriat și dezvoltarea cooperării eficiente în realizarea Proiectului Bibliotecă digitală www.educationline.md. În luna iunie au fost selectați coordonatorii, avizorii și cadrele didactice din întreaga țară care vor crea conținuturile digitale pentru cea de-a doua etapă a proiectului. În luna august au demarat filmările pentru circa 4500 de lecții video planificate pentru anul academic 2020-2021.

 

Partenerii de implementare a proiectului în etapa a doua: Direcția generală educație, tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău, Centrul de Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație, Clasa viitorului - Centrul Național de Inovații Digitale în Domeniul Educației, TEKWIL - Centrul de excelență în Domeniul TIC , Universitatea Tehnică a Moldovei și Academia de Inovare și Schimbare prin Educație

 

Proiect Implementat de:
MECC
Primaria Chisinau
Partnerii proiectului
DGETS
UTM
TIC