Profesori implicați

Baltag Stela
Instituţia de învăţământ:
Liceul Teoretic "Ion Creanga", mun. Chisinau
Disciplina predată:
Învățamânt primar
Grad didactic:
Superior
Autor de Curriculum:
- Autor-coordonator, curriculum național, Învățamânt primar. - Grupul de lucru pentru dezvoltarea curriculei la disciplina matematica.
Înapoi la listă