Profesori implicați

Curacițchi Angela
Instituţia de învăţământ:
Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă"
Disciplina predată:
Metodica predării pe obiect (limba rusă)
Grad didactic:
Superior
Grad ştiinţific:
Doctor în pedagogie
Formator/expert naţional:
Formator național, certificat №275 din 28.06.2019 MECC
Autor de Curriculum:
Autor de Curriculum Național la Limba și literatura rusă, învățământul primar
Înapoi la listă