Profesori implicați

Evtodiev Igor
Instituţia de învăţământ:
-USPEE C. STERE; -DIDACT VEGA;-Universitatea de Stat din Moldova
Disciplina predată:
Fizică
Grad didactic:
Superior, profesor universitar
Grad ştiinţific:
Doctor habilitat în științe fizico-matematice
Formator/expert naţional:
-Membru CNC la fizică a MECC din 2013; -Expert și secretar științific al comisiei de experți al CNAA-ANACEC (2011-2017); -Pregătirea și coordonarea loturilor olimpice naționale cu Participate internațională la științe (fizica-chimie-biologie)-Juniori și al loturilor olimpice internaționale de fizică - Seniori, ambele din 2004 până la 2016; -Membru al școlii doctorale cu drept de conducere a tezelor de doctor și doctor habilitat - 3 teze de doctor finalizate susținute (peste 400 lucrări didactico-științifice publicate); -Expert și Vicepreședinte al comisiei de reevaluare a sesiunii BAC 2017; -Șef laborator “Expertize fizice în criminalistică” (USPEE); -Șef LCȘ “Fotonică și Metrologie Fizică” (USM); -Centrul de Excelență pentru Educație Modernă (2012-2016); -Șef CȘI Didact Vega
Înapoi la listă