Profesori implicați

Gorbaciova Nina
Instituţia de învăţământ:
Liceul Teoretic „Matei Basarab”, mun. Chişinău
Disciplina predată:
Limba și literatura rusă
Grad ştiinţific:
Doctor în pedagogie, conferențiar
Autor de Curriculum:
Curriculum la disciplina Limba şi literatura rusă (ciclul gimnazial şi liceal), ediţia 2010.
Înapoi la listă