Profesori implicați

Pilchin Ivan
Instituţia de învăţământ:
Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” din Chișinău
Disciplina predată:
Literatura universală
Grad didactic:
Lector universitar
Formator/expert naţional:
- Formator național privind implementarea curricula disciplinare în învățământul gimnazial și liceal, ediția 2019 (ordinul MECC nr. 800 din 25 iunie 2019); - Formator național în domeniul formării cadrelor didactice pentru implementarea curriculumului modernizat de liceu (2010) în cadrul proiectului „Educație de calitate în mediul rural din Republica Moldova”; - Formator local în domeniul formării cadrelor didactice pentru implementarea curriculumului modernizat de liceu (2010) în cadrul proiectului „Educație de calitate în mediul rural din Republica Moldova”.
Autor de Curriculum:
- Всемирная литература: Куррикулум для 10-12 классов. Chișinău: Î.E.P. Știința, 2010; - Literatura universală: Curriculum național. Chișinău, 2019 (în colaborare).
Autor de manuale şi materiale didactice:
- Всемирная литература: учебник для 10 класса. Chișinău: Lumina, 2011(în colaborare); - Literatura universală: Manual pentru clasa a 11-a. Chișinău: Cartdidact, 2013 (în colaborare); - Literatura universală: Manual pentru clasa a 12-a. Chișinău: Prut Internațional, 2012 (în colaborare);
Înapoi la listă