Profesori implicați

Teleman Angela
Instituţia de învăţământ:
Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă”
Disciplina predată:
Didactica limbii române și științe în clasele primare
Grad ştiinţific:
Doctor în științe, conferențiar universitar
Formator/expert naţional:
Formator național în implementarea Curriculumului Național în învățământul primar
Înapoi la listă