Profesori implicați

Volcovscaia Maria
Instituţia de învăţământ:
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Disciplina predată:
Limba şi literatura rusă
Grad ştiinţific:
-doctor în pedagogie; - conferențiar universitar.
Formator/expert naţional:
Formator național privind implementarea curricula disciplinare in invațamântul gimnazial și liceal, ediția 2019 (ordinul MECC nr. 800 din 25 iunie 2019) pentru disciplina Limba rusă (școala națională).
Autor de Curriculum:
Autor Curriculum la disciplina Limba rusa (ciclul gimnazial), editia 2019.
Înapoi la listă