Clasa XI

Lecții filmate Activități interactive
Chimie
Fenolul
Proprietăţile chimice
Fenolul
Hidrocarburile aromatice
Stirenul și polistirenul
Fenolul
Benzenul
Acetilena
Etena și propena
Butadiena
Cauciucul natural
Hidrocarburi saturate
Alte lecții: