Clasa XI

Lecții filmate Activități interactive
Chimie
Hidrocarburile aromatice
Stirenul și polistirenul
Benzenul
Fenolul
Etena și propena
Acetilena
Cauciucul natural
Butadiena
Hidrocarburi saturate
Alte lecții: