Clasa V

Lecții filmate Activități interactive
Limba și literatura română
Semnificațiile
Notițele
Figuri de stil. Enumerația
Figuri de stil. Repetiția
Ortografia pronumelor
Pronumele. Pronumele personal
Prepoziția
Articolul
Cetatea Sorocii
Mesajul electronic - SMS
Casa părintească
Ministrul bunelului
Plaiul meu
Eu și familia mea
Familia lexicală
Ce te legeni...
Structura cărții
Accentul
Antonimele
Textul literar și nonliterar
Sinonimele
Mesajul electronic
Câmpul lexical
Atelier de scriere
Numeral Ordinal
Complementul
Atributul
Adjectivul
Numeralul cardinal
Scrisoarea
Subiectul
Predicatul
Alte lecții: