Clasa V

Lecții filmate Activități interactive
Limba și literatura română
Semnificațiile
Notițele
Figuri de stil. Enumerația
Figuri de stil. Repetiția
Pronumele. Pronumele personal
Ortografia pronumelor
Prepoziția
Articolul
Cetatea Sorocii
Mesajul electronic - SMS
Plaiul meu
Casa părintească
Ministrul bunelului
Eu și familia mea
Familia lexicală
Ce te legeni...
Structura cărții
Accentul
Antonimele
Textul literar și nonliterar
Mesajul electronic
Câmpul lexical
Sinonimele
Atelier de scriere
Numeral Ordinal
Adjectivul
Complementul
Numeralul cardinal
Atributul
Predicatul
Scrisoarea
Subiectul
Alte lecții: