Clasa X

Lecții filmate Activități interactive
Istoria
Dacia lui Burebista
Statul lui Decebal
Rolul bisericii creștine
Romanizarea geto-dacilor
Etnogeneza românească
Dacia Romană
Războaiele daco-romane
Colonizarea Greacă
Civilizația elenă
Căderea Imperiului Roman
Civilizația Romană
Alte lecții: