Clasa X

Lecții filmate Activități interactive
Istoria
Dacia lui Burebista
Statul lui Decebal
Rolul bisericii creștine
Războaiele daco-romane
Dacia Romană
Etnogeneza românească
Romanizarea geto-dacilor
Colonizarea Greacă
Căderea Imperiului Roman
Civilizația Romană
Civilizația elenă
Alte lecții: