Clasa X

Lecții filmate Activități interactive
Istoria
Dacia lui Burebista
Statul lui Decebal
Rolul bisericii creștine
Războaiele daco-romane
Etnogeneza românească
Romanizarea geto-dacilor
Dacia Romană
Colonizarea Greacă
Civilizația Romană
Civilizația elenă
Căderea Imperiului Roman
Alte lecții: