Clasa XI

Lecții filmate Activități interactive
Chimie
Fenolul
Proprietăţile chimice
Fenolul
Hidrocarburile aromatice
Stirenul și polistirenul
Fenolul
Benzenul
Etena și propena
Acetilena
Cauciucul natural
Butadiena
Hidrocarburi saturate
Alte lecții: