Clasa XII

Lecții filmate Activități interactive
Chimie
Aminoacizii
Proteinele
Calcule în volumetrie
Hidrații de carbon
Glucoza și fructoza
Zaharoza
Amidonul și celuloza
Disociația electrolitică
Prepararea soluțiilor
Producerea chimică
Grăsimile
Amidonul
Zaharoza
Celuloza
Esterii
Acizii carboxilici
Metanalul și etanalul
Alte lecții: