Clasa XII

Lecții filmate Activități interactive
Chimie
Proteinele
Aminoacizii
Calcule în volumetrie
Amidonul și celuloza
Zaharoza
Hidrații de carbon
Glucoza și fructoza
Disociația electrolitică
Prepararea soluțiilor
Producerea chimică
Grăsimile
Amidonul
Zaharoza
Celuloza
Esterii
Acizii carboxilici
Metanalul și etanalul
Alte lecții: