Clasa XII

Lecții filmate Activități interactive
Chimie
Proteinele
Aminoacizii
Calcule în volumetrie
Zaharoza
Hidrații de carbon
Amidonul și celuloza
Glucoza și fructoza
Disociația electrolitică
Prepararea soluțiilor
Producerea chimică
Grăsimile
Amidonul
Celuloza
Esterii
Zaharoza
Acizii carboxilici
Metanalul și etanalul
Alte lecții: