Clasa XII

Lecții filmate Activități interactive
Chimie
Proteinele
Aminoacizii
Calcule în volumetrie
Hidrații de carbon
Amidonul și celuloza
Glucoza și fructoza
Zaharoza
Disociația electrolitică
Prepararea soluțiilor
Producerea chimică
Grăsimile
Amidonul
Zaharoza
Celuloza
Esterii
Acizii carboxilici
Metanalul și etanalul
Alte lecții: