Clasa XII

Lecții filmate Activități interactive
Chimie
Proteinele
Aminoacizii
Calcule în volumetrie
Zaharoza
Amidonul și celuloza
Hidrații de carbon
Glucoza și fructoza
Disociația electrolitică
Prepararea soluțiilor
Producerea chimică
Grăsimile
Amidonul
Celuloza
Zaharoza
Esterii
Metanalul și etanalul
Acizii carboxilici
Alte lecții: