Clasa XII

Lecții filmate Activități interactive
Chimie
Aminoacizii
Proteinele
Calcule în volumetrie
Hidrații de carbon
Glucoza și fructoza
Zaharoza
Amidonul și celuloza
Disociația electrolitică
Prepararea soluțiilor
Producerea chimică
Grăsimile
Amidonul
Zaharoza
Esterii
Celuloza
Metanalul și etanalul
Acizii carboxilici
Alte lecții: