Clasa IX

Lecții filmate Activități interactive
Istoria românilor și universală
Statele Europei
Rusia/Uniunea Sovietică
Alianțe și tratate
România în perioada
Statele Europei de Vest
R.A.S.S.M. (1924-1940)
Formarea R.S.S.M. și
Pierderile teritoriale
Mișcarea anticomunistă
Regimul totalitar în
Conferința de Pace de
Mișcarea națională a
U.R.S.S.
Întroducere în studiul istoriei contemporane. Periodizare
Alte lecții: