Clasa IX

Lecții filmate Activități interactive
Chimie
Compușii aluminiului
Compușii calciului
Aluminiul
Calciul
Sodiul și potasiul
Disocierea electrolitică
Reacții de schimb ionic
Legea periodicității
Tabelul Periodic
Hidrocarburi
Introducere în chimia organică
Acidul acetic
Metanolul și etanolul
Polietilena
Alte lecții: