Clasa IX

Lecții filmate Activități interactive
Istoria românilor și universală
Formarea R.S.S.M. și
Alianțe și tratate
România în perioada
Rusia/Uniunea Sovietică
R.A.S.S.M. (1924-1940)
Statele Europei de Vest
Pierderile teritoriale
Statele Europei
Regimul totalitar în
Mișcarea națională a
U.R.S.S.
Întroducere în studiul istoriei contemporane. Periodizare
Conferința de Pace de
Mișcarea anticomunistă
Alte lecții: