Clasa IX

Lecții filmate Activități interactive
Istoria românilor și universală
Alianțe și tratate
Statele Europei
Pierderile teritoriale
Statele Europei de Vest
Formarea R.S.S.M. și
Rusia/Uniunea Sovietică
România în perioada
R.A.S.S.M. (1924-1940)
Mișcarea anticomunistă
Întroducere în studiul istoriei contemporane. Periodizare
Mișcarea națională a
U.R.S.S.
Conferința de Pace de
Regimul totalitar în
Alte lecții: