Clasa IX

Lecții filmate Activități interactive
Istoria românilor și universală
Pierderile teritoriale
Statele Europei
Alianțe și tratate
R.A.S.S.M. (1924-1940)
Statele Europei de Vest
România în perioada
Rusia/Uniunea Sovietică
Formarea R.S.S.M. și
Conferința de Pace de
U.R.S.S.
Întroducere în studiul istoriei contemporane. Periodizare
Regimul totalitar în
Mișcarea anticomunistă
Mișcarea națională a
Alte lecții: