Clasa IX

Lecții filmate Activități interactive
Istoria românilor și universală
Statele Europei de Vest
Pierderile teritoriale
R.A.S.S.M. (1924-1940)
Formarea R.S.S.M. și
România în perioada
Statele Europei
Rusia/Uniunea Sovietică
Alianțe și tratate
Mișcarea națională a
Conferința de Pace de
Mișcarea anticomunistă
Întroducere în studiul istoriei contemporane. Periodizare
U.R.S.S.
Regimul totalitar în
Alte lecții: