Clasa IX

Lecții filmate Activități interactive
Istoria românilor și universală
România în perioada
R.A.S.S.M. (1924-1940)
Statele Europei
Alianțe și tratate
Formarea R.S.S.M. și
Pierderile teritoriale
Rusia/Uniunea Sovietică
Statele Europei de Vest
Întroducere în studiul istoriei contemporane. Periodizare
Mișcarea națională a
U.R.S.S.
Mișcarea anticomunistă
Regimul totalitar în
Conferința de Pace de
Alte lecții: