Clasa IX

Lecții filmate Activități interactive
Chimie
Compușii aluminiului
Aluminiul
Sodiul și potasiul
Compușii calciului
Calciul
Disocierea electrolitică
Reacții de schimb ionic
Legea periodicității
Tabelul Periodic
Acidul acetic
Introducere în chimia organică
Hidrocarburi
Polietilena
Metanolul și etanolul
Alte lecții: